Regulamin Działu Ogłoszeń

ostatnia aktualizacja: 1.12.2010 

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.hdtv-sat.eu


Ogłoszenia zamieszczone w portalu będą udostępnione bezpłatnie w serwisie do trzech miesięcy od daty wpisu.


1.  www.hdtv-sat.eu jest portalem w którym Użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia, oferty kupna/sprzedaży towarów branży TVSAT.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę, zamieszczającą w serwisie hdtv-sat.eu ogłoszenie – ofertę.

3. Użytkownikiem hdtv-sat.eu może być osoba fizyczna lub prawna.

4. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia dowolnej liczby ogłoszeń pod warunkiem,że kolejna oferta dotyczyć będzie każdorazowo innego produktu - usługi. Maksymalna ilość znaków w treści ogłoszenia 6000.

5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości serwis hdtv-sat.eu zastrzega sobie prawo do skasowania lub edycji ogłoszenia bez podania przyczyn.

6. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń jest zapoznanie sie z regulaminem i akceptacja przez użytkownika zwartej w nim treści.

7. hdtv-sat.eu nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie korzystania z bazy ogłoszeń serwisu, umożliwia jedynie ich zamieszczanie. 

8. hdtv-sat.eu nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty, ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym, nie ma także wpływu na uczciwość Użytkowników, ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia.

9. hdtv-sat.eu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych dawanych przez użytkowników (imię, nazwisko, adres, konto e-mail, numer telefonu).

10. Przedmiotem oferty nie mogą być towary - usługi, na obrót których nie zezwala polskie prawo, przedmioty pochodzące z przestępstwa lub towary, na obrót których wymagana jest koncesja (bez jej posiadania).

11. Dane użytkowników zamieszczających oferty usług lub produktów do nielegalnego odbioru płatnej telewizji, administracja portalu przekaże organom ścigania!!!

12. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać treści uznawanych za wulgarne, oraz nie mogą reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i zgody właściciela serwisu hdtv-sat.eu

13.  Ogłoszenia pisane tylko DUŻYMI LITERAMI nie będą akceptowane

14. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń usług, w tym montażu anten SAT. 

15. hdtv-sat.eu zastrzega możliwość niewyemitowania bezpłatnego ogłoszenia bez podania przyczyny, a w przypadku ogłoszeń płatnych powiadomi o tym fakcie reklamodawcę i zwroci wpłacone środki na konto z którego dokonano płatności, 

16. hdtv-sat.eu zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.

Akceptuję regulamin i chę dodać bezpłatne ogłoszenie


Generowanie strony [s]: 0.0058

Portal HDTV SAT Telewizja Satelitarna bez tajemnic ...  

 Strona główna HDTV-SAT.EU     Dekodery SATelitarne     Kanały telewizyjne     Galeria, foto, zap     Encyklopedia

Nawigacja