TNK HD bez kanału Da Vinci Learning

Cyfrowy Dom Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01 kwietnia 2011 roku wycofuje z oferty telewizji na kartę HD kanał Da Vinci Learning.

Klientom, którzy na dzień dokonania zmiany mieliby Dostęp do Pakietu Domowego przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanej części Doładowania przypadającego na kanał Da Vinci Learning. Ewentualne roszczenia zaspakajane będą przez dodatkowe doładowanie karty, proporcjonalnie do niewykorzystanego Doładowania przypadającego na kanał Da Vinci Learning. Wszelką korespondencję w tym zakresie prosimy kierować do Cyfrowy Dom Sp. z o.o. do dnia 14 kwietnia 2011 roku. List powinien zawierać dane Użytkownika oraz kartę dostępową, która ma być doładowana.

źródło:TNKKomentowanie dozowolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Portal HDTV-SAT.EU
Nasze strony zawsze znajdziesz pod adresem:
www.hdtv-sat.eu
Telewizja satelitarna bez tajemnic ...
przyjazna dla Was strona
.
Teraz także w wersji mobilnej.
 
Generowanie strony [s]: 0.0119

Portal HDTV SAT Telewizja Satelitarna bez tajemnic ...  

 Strona główna HDTV-SAT.EU     Dekodery SATelitarne     Kanały telewizyjne     Galeria, foto, zap     Encyklopedia

Nawigacja