Polsat dostępny w Telewizji na Kartę HD

Od 1 czerwca 2011 w ramach ,,Wakacyjnej promocji'' w ofercie Telewizji na kartę HD dostępny jest kanał Polsatu w wersji SD. Kanał zameldował się na liscie dekoderów pod nr. 5. Jest dostępny dla abonentów którzy posiadają aktywny pakiet Domowy HD.

Informacja TNK HD:

 

Warunki ogólne Oferty Promocyjnej ,,Promocja Wakacyjna’’ dla Użytkowników oferty ,,Telewizja na kartę HD’’

Nazwa Oferty Promocyjnej: ,,Promocja Wakacyjna’’ ( dalej: Promocja). 

Organizatorem Promocji jest Cyfrowy Dom Sp. z o.o. ( dalej: Organizator).

Czas obowiązywania Promocji: od dnia 01.06.2011 roku do dnia 31.08.2011 roku ( dalej: Okres obowiązywania Promocji).

Oferta dotyczy włączenia na Okres obowiązywania Promocji Dostępu do programu telewizyjnego Polsat w wersji SD (dalej: Program) Użytkownikom Pakietu Domowego HD.

Szczegółowe Warunki Promocji:

Z Promocji mogą skorzystać Użytkownicy oferty ,,Telewizja na kartę HD’’ ( dalej: Klient lub Klienci), którzy nabyli zestawy ,,Telewizji na kartę HD’’ ( dalej: Zestawy) i aktywowali Zestawy najpóźniej w okresie do ostatniego dnia Okresu obowiązywania Promocji.

Dostęp do Programu zostanie włączony wszystkim Klientom, którzy w Okresie obowiązywania Promocji, będą mieli Dostęp do Pakietu Domowego HD.

Dostęp do Programu, bez względu na datę aktywacji Zestawu, zostanie włączany na okres nie dłuższy niż do ostatniego dnia Okresu obowiązywania Promocji.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji, zastosowanie mają postanowienia Przewodnika Użytkownika wraz z Przewodnikiem po ofercie Telewizji na kartę HD.

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Promocji w dowolnym terminie lub zmiany niniejszych Warunków Promocji. Informacja o zmianie bądź wycofaniu niniejszej Promocji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.telewizjanakarte.pl

źródło:TNKHDKomentowanie dozowolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Komentarze

  • Dyskryminacja przez Tnk abonenta, który opłacił z góry na dwa lata abonament SD.
    Brak możliwości oglądania dodanych kanałów.
  • W TnK HD do 31.12.2011 r.
  • kiedy POLSAT na telewizji na karte???

Portal HDTV-SAT.EU
Nasze strony zawsze znajdziesz pod adresem:
www.hdtv-sat.eu
Telewizja satelitarna bez tajemnic ...
przyjazna dla Was strona
.
Teraz także w wersji mobilnej.
 
Generowanie strony [s]: 0.0127

Portal HDTV SAT Telewizja Satelitarna bez tajemnic ...  

 Strona główna HDTV-SAT.EU     Dekodery SATelitarne     Kanały telewizyjne     Galeria, foto, zap     Encyklopedia

Nawigacja